Tid: 17.30-21.00
Mån 30/3
Mån 6/4
Mån 27/4
Mån 4/5
Pris 400 kr per deltagare.