Mån 18/2
Mån 4/3
Mån 18/3
Mån 25/3

Välkommen till en givande kurs för blivande handledare och elever!
Pris 400 kr per deltagare.