Riskutbildning del 1 och 2 Mc

Vi har äran att driva riskutbildning del 1 och 2  på Mc i egen regi!

Risk 1 A  

5 mars 2019 kl.17.30-21.00

Risk 2 A

April 2019

Läs mer här!

Anmälan görs här!

Back to Top