Dyslexi - vårt specialområde

Dyslexi Affes Trafikskola

Har du läs- och skrivsvårigheter är du inte på något sätt ensam. Tveka inte att ta körkort!
Vi har specialutbildad personal med lång och gedigen erfarenhet inom detta område. 
Hos oss får du tillgång till de modernaste tekniska hjälpmedel, t ex teoriböcker och samtliga prov med ljudstöd. Vi har ljudstöd till alla dataprov. Vi har också individuella teorilektioner med lärare.

Observera att du måste ha ett intyg om läs- och skrivsvårigheter samt söka dispens hos Trafikverket för att få prov med förlängd tid eller muntligt. Vi hjälper dig naturligtvis med detta. Klicka här för ansökan
Innan du börjar din utbildning kör vi alltid en testlektion med dig för att få en uppfattning om dina förkunskaper. Vi går då också igenom vilka svårigheter du har med teorin. Vi planerar därefter utbildningen så att den skall passa just Dig. Vi hjälper dig tills du har körkortet i din hand! 

Back to Top