Taxiförarlegitimation

Intensivkurs på 2 dagar
Kvalitetssäkrad utbildning med mycket rutinerade utbildare!
Vi har lång och gedigen erfarenhet som taxiutbildare.
Välkommen! 

Kursavgift inkl taxibok, taxihäfte och kartbok (gärna inbetalt 1 vecka före kursstart) 4.200:-
Provavgift hos Trafikverket 3 x 325 Kr 975:-
Körprov inkl lån av bil hos Trafikverket 1.200:-
Ansökningsavgift och vandelsprövning hos Transportstyrelsen 1.200:-
Fotografering (hos Fotograf)  
Tillverkning av taxiförarlegitimation på Trafikverket 250:-
Läkarintyg (kontakta din läkare)   
Eventuell boende www.hus57.se  

 

 

Dan Berndtsson

Kursledare: Dan Berndtsson, trafiklärare/utbildningsledare.
För intresseanmälan, fyll i formuläret eller ring: 0431-178 00

Information om taxiförarlegitimation

För att få köra taxi yrkesmässigt krävs det att man har taxiförarlegitimation. Kraven på yrkeskunnande uppfylls genom att du blir godkänd på ett teoretiskt prov för taxiförarlegitimation som består av tre delprov samt fr o m 1 april 2007 även ett körprov. Därefter gör Transportstyrelsen en s k vandelsprövning, d v s prövar om du är lämplig som taxichaufför. Om du är osäker på om du kan få taxilegitimation kan man ansöka om ett förhandsbesked som kostar 300 kr.  

För att få taxilegitimation krävs det att man har fyllt 21 år och att man har haft bilkörkort i minst 2 år eller innehar behörighet D. 
De medicinska kraven för taxilegitimation innebär bl a att din synskärpa med eller utan linser/glasögon måste vara minst 0,5 på det sämsta ögat och minst 0,8 på det bästa.

Affes taxikurser

Vi på Affes Trafikskola har intensivkurs på 2 dagar som omfattar de tio olika kunskapsområden som finns i Trafikverkets prov. Dessa är kartläsning, körekonomi, miljö, säkerhet, bemötande, sjukdomar och funktionsnedsättningar, föraren, fordonskännedom, yrkeslagstiftning samt trafiklagstiftning.
I kursavgiften ingår material, föreläsningar, fika fm och em samt egna utarbetade provtester som innehåller frågor på de områden vi har gått igenom på kursen.

Såväl det teoretiska som det praktiska provet beställer du tid för hos Trafikverket, tel nr 0771-17 18 19. Boka i tid! De 3 teoriproven ska vara godkända inom 6 mån, då är de giltiga i 3 år. Godkänt förarprov är giltigt i 1 år.
Provet på Trafikverket gör du på dator och består av tre delprov. Du kan välja att göra alla samma dag eller att dela upp dem.

Delprov Område Antal frågor Gräns för godkänt Provtid
1 Kartläsning  16+4* 11 120 min
2 Säkerhet och beteende 35+5* 26 40 min
3 Lagstiftning 35+5* 26 40 min

* I provet ingår både poänggivande frågor och testfrågor

När du avlagt godkänt teori- samt körprov skickar du ansökan om taxiförarlegitimation tillsammans med läkarintyg (max 2 månader gammalt) till Transportstyrelsen. De gör då vandelsprövningen samt utfärdar legitimationen.

Vill du vara säker på att få en gedigen utbildning. 
Vänd dig till en av de få trafikskolor i landet som är kvalitetscertifierad –Affes Trafikskola!

Back to Top